The Ceez - O chłopcu polskim

Koncert z wierszami Kamila Krzysztofa Baczyńskiego i muzyką The Ceez